Mijn KIJK op HR

De factor mens maakt het verschil. Een organisatie is namelijk pas in staat om de gestelde doelen te bereiken als de medewerkers een actieve bijdrage leveren aan het succes van de organisatie én het beste uit zichzelf halen.

Eén aandachtspunt: personeelsinstrumenten kun je makkelijk ontwikkelen en inzetten maar ontwikkeling van medewerkers en daarmee de ontwikkeling van de organisatie, is een lange termijninvestering die pas na een bepaalde tijd resultaat oplevert. Begin dus op tijd.

Strategisch HR

HR-advies dat niet gelinkt is aan de strategie van de organisatie is een nutteloos advies. ‘Wat zijn de doelen van de organisatie en hoe kan HR daar een bijdrage aan leveren?’ is daarom een vraag die ik aan het begin van elk traject stel en die ik vervolgens samen met de opdrachtgever beantwoord. Je bent daarmee verzekerd van een advies dat werkelijk een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie.

Voorbeeld project/advies

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
Eén onderwerp wil ik graag onder de aandacht brengen en dat is duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Want wat is er aan de hand? De pensioengerechtigde leeftijd stijgt, medewerkers zijn niet altijd bezig met hun ontwikkeling, de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op…. Het is belangrijk om met medewerkers te werken die weten wat ze kunnen, weten wat ze willen en weten wat hun toegevoegde waarde is. Nu en in de toekomst. Ik deel graag mijn ideeën over hoe je dat met jouw eigen medewerkers kunt bereiken. Try me!